บริการ

บริษัทกูดเนสทัวร์เป็นบริษัทที่ให้บริการดังต่อไปนี้

  • จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

  • จำหน่ายตั๋วรถทัวร์

  • แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, ทัวร์หมู่คณะ, เที่ยวดูงาน, เที่ยวประจำปีของบริษัทฯ

  • ให้บริการจองที่พัก,โรงแรม

  • ให้บริการจองสนามกอล์ฟ, เล่นกอล์ฟ

  • ให้คำปรึกษาทำวีซ่า (Visa),ใบอนุญาตทำงาน (Work permit).

  • บริการจองรถเช่า รถยนต์ รถตู้ , รถตู้พร้อมคนขับ

  • แนะนำและรับจองคลีนิคทันตกรรม

  • แนะนำและรับจองคลีนิคเสริมความงาม

[cml_media_alt id='302']RoyalBargeProcession11[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='238']copy-TG.jpg[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='391']slide-pool-02[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='312']รถตู้[/cml_media_alt]
[cml_media_alt id='313']รถบัส[/cml_media_alt][cml_media_alt id='1264']ต.ค.[/cml_media_alt][cml_media_alt id='1253']เกาหลี ธ.ค.[/cml_media_alt][cml_media_alt id='761']Santorini Water Fantacy1[/cml_media_alt]