ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น  (บินโดยสายการบินไทย)

 

สายด่วน 086-777-6894 , 086-777-6398

หรือ ไลน์มาถาม  Line ID : ddgoodness

ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

หรือ อีเมลล์  E-mail :  goodnesstour@gmail.com 

ออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 

TOKYO IN TOWN 5D3N

อาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซน

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

** สบายๆ พักโตเกียว 2 คืน ไม่ต้องเสียค่ารถไฟเข้าเมือง **

 

กรกฎาคม : 05-09, 06-10, 07-11, 08-12, 14-18, 21-25, 22-26 ก.ค.

28 กรกฎาคม- 01 สิงหาคม ,29 กรกฎาคม- 02 สิงหาคม 60

27,900.-
สิงหาคม 04-08, 05-09, 13-17, 18-22, 19-23, 25-29, 26-30 สิงหาคม 60 27,900.-
สิงหาคม 11-15, 12-16 สิงหาคม 60 [วันแม่แห่งชาติ] 28,900.-
กันยายน : 01-05, 02-06, 08-12, 09-13, 15-19, 16-20 กันยายน

22-26, 23-27 กันยายน, 29 กันยายน-03 ตุลาคม, 30 กันยายน-04 ตุลาคม 2560

26,900.-


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

pk20-7068

———————————————————————————————   

เที่ยวเต็ม TOKYO FINAL CALL 5D3N !!!

อาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง2ย่านดัง-ขาปูยักษ์-ซึกิจิ-ศาลเจ้าเมจิ-ออนเซน

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

กรกฎาคม : 20-24, 26-30, 27-31 กรกฎาคม 60 26,900.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

pk20-7050

——————————————————————————-

TOKYO SUMMER CHILL 5D3N

อาซากุสะ-ฮาโกเน่-ชิมไข่ดำ-ฟูจิ-ช้อปปิ้ง-ขาปูยักษ์-ออนเซน

โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์

กรกฎาคม : 13-17, 19-23, 20-24, 26-30, 27-31 กรกฎาคม 60 24,900.-
สิงหาคม : 02-06, 03-07, 16-20, 17-21, 23-27, 24-28 สิงหาคม 60

30 สิงหาคม-03 กันยายน, 31 สิงหาคม-04 กันยายน 60

24,900.-
สิงหาคม 09-13, 10-14 สิงหาคม 60 [วันแม่แห่งชาติ] 25,900.-
กันยายน : 06-10, 07-11,13-17, 14-18, 20-24, 21-25, 27 กันยายน-01 ตุลาคม

28 กันยายน-02 ตุลาคม 2560

23,900.-

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

pk20-7066

———————————————————————————-                                                                                        HILIGHT